Zpracování osobních údajů

 

 1. Souhlas udělujete Lucii Křivinkové, se sídlem Petržílkova 2485/44, Praha 5, 15800, IČ: 715 904 12, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • údaje zadané v objednávkách na luciekrivinkova.cz či při jejich plnění (firma, telefon, adresa, informace o zakoupených produktech)
 • Na webu může být nainstalovaný Facebook pixel. Vaše údaje (email) ale Facebooku nepředávám.
 • Na webu jsou nainstalované cookies.
 1. Jméno, příjmení a e-mail jsou nutné zpracovat za účelem relevantního zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního udělení souhlasu. Údaje zadané v objednávkách a na fakturách budou uchovávány po zákonem stanovenou dobu.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené v bodu 1 či e-mail lucie@luciekrivinkova.cz.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 4. Poskytovatel softwaru Pavel Janíček, se sídlem Nad Paloučkem 1716, Beroun, IČ: 04782267
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.