4 KROKY KE ZDRAVÉMU TRÁVENÍ

4. krok

Vylaď to.

 

Co máme vyladit?

Abychom dosáhli zdravého trávení a plného zdraví vůbec? Platí to v případě zdraví stejně jako v jiných oblastech života. K tomu, abych vám přiblížila, co mám na mysli, jsem si s vděčností vypůjčila citát od známého vědce.  

„Dlouhodobý úspěch člověka stojí na trojúhelníku Schopnost – Motivace – Postoj“. Schopnost je to, co děláme dobře. Motivace je to, co rozhoduje, jestli to děláme rádi. A náš postoj je to, co určuje, jak trpělivě to děláme.

Úspěch jsou dovednosti násobené úsilím a časem. Dovednosti jsou nadání násobená úsilím a časem. Všude je zapotřebí úsilí a čas. I sebenadanější nebo sebeschopnější člověk neuspěje, pokud nemá dostatečnou motivaci a trpělivý postoj.

Stephen Hawking

Ladění

I to vyžaduje úsilí a čas.

Zdálo se vám někdy, že rady, které ohledně zlepšení vašeho zdraví, trávení nevyjímaje, s vámi neladí? Že máte úplně jinou zkušenost? Ale přesto jste si řekli, no, když to říká on, takový odborník, který čerpá z tolika výzkumů a má tolik zkušeností, tak na tom musí něco být? A vrhli jste se do pojídání toho a toho jídla, protože je v něm tolik prospěšného pro vaše zdraví?

Já to znám. Kolikrát jsem toto udělala, nevím, ale ten pocit, to, co mi říkala intuice i zkušenost, si pamatuji. A měly pravdu.

Vůbec není chybou nebo ostudou šlápnout vedle. Je to zkrátka tak, že každý jsme jiný a každý něco trochu jiného potřebujeme. A v laboratoři se opravdu nezjistí, kolik toho a toho jídla můžeme a máme každý z nás sníst. Na to je právě potřeba se naladit, začít si znovu důvěřovat a pokud jste toho schopni, důvěřovat i něčemu vyššímu, že nás k tomu dovede, k tomu, co je pro nás nejlepší.

A do značné míry to, že nemáme víru v sebe ani nic vyššího, co nás přesahuje, a v první řadě v síly přírody, leží v základě všech těch neúspěšných pokusů o nastolení pevného zdraví, včetně trávení. Nemáme-li víru v sebe, hledáme radu, oporu, řešení a záchranu u jiných, u odborníků. Proč ne? Ale vždycky se máme obrátit i dovnitř, ptát se sami sebe, jestli toto se mnou ladí. To vyžaduje kromě víry v sebe a to vyšší i čas a úsilí. Bez vytrvalosti ovšem nedosáhneme úspěchu. Samo od sebe se nestane nic, samo ode sebe se v našem životě, i tom trávení, nic k lepšímu nezmění.

Já vám ráda nabídnu podporu a motivaci, abyste vytrvali. K tomu máte dost tipů, receptů a inspirace v Klubu Pohodové trávení. Takže šup tam, na nástěnce visí všechny základní orientační body, které pro pohyb Klubem potřebujete, abyste z něj čerpali co nejvíc pomoci. Pokud tam ještě nejste, omrkněte to.

Jak se vyladit?

ZAČNI TÍM, ŽE SE ROZHODNEŠ

– Bojovat za sebe sama a své zdraví a dobro.

– Zase věřit sobě sama.

– Zase věřit v něco vyššího, co nás přesahuje.

– Věnovat si denně aspoň několik minut na ladění: na svoji intuici, na přírodní síly, na dobré síly Vesmíru.

Pokud nevíte jak na to, já vás povedu.

Více se tomuto budeme věnujeme v samotném Klubu Pohodové trávení.

Co vyladit ve stravě?

Otevřete 5 tipů pro dobré trávení, pokud jste ještě nepodnikli první kroky ke zdravému trávení.

MÁTE VŠE PŘEČTENO?